(+995) 558 929 929
06:48 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N 1/12 ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებით (27.10.1993, C-281/91) სასაქონლო კრედიტისათვის გადახდილი პროცენტები წარმოადგენს ფინანსურ მომსახურებისათვის გადახდილ თანხას
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ევროპის სასამართლოს განსახილველად წარედგინა Muys’ en De Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf BV -ის (შემდეგში – სამშენებლო კომპანია) საჩივარი  ჰოლანდიის Staatssecretaris van Financien
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT