(+995) 558 929 929
03:55 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია № 1/8 საკუთარი წარმოების შენობა–ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების დაბეგვრა
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
დამატებული გადასახადის კუთხით საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებათაგან ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრინციპულ
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT