(+995) 558 929 929
05:19 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N9/1 რა შემთხვევაში იბეგრება საწევრო შენატანები დღგ–ით? (ევროპის სასამართლოს 21.03.2002 C-174/00 გადაწყვეტილება)
გამოცემა N9: (01.06.2014 - 30.06.2014)
ევროპის სასამართლოს განსახილველად წარედგინა ნიდერლანდების კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი
დაწვრილებით...
სტატია N3/5 რატომ არ დაბეგრა ევროპის სასამართლომ ქუჩის მუსიკოსი დღგ–ით?! (C-16/93 “Tolsma”)
გამოცემა N3: (01.12.2013 - 31.12.2013)
ევროპის სასამართლოს განსახილველად წარედგინა ქუჩის მუსიკოსისა და ჰოლანდიის ქალაქ ლეეუვარდენის საგადასახადო
დაწვრილებით...
სტატია N 1/12 ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებით (27.10.1993, C-281/91) სასაქონლო კრედიტისათვის გადახდილი პროცენტები წარმოადგენს ფინანსურ მომსახურებისათვის გადახდილ თანხას
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ევროპის სასამართლოს განსახილველად წარედგინა Muys’ en De Winter’s Bouw- en Aannemingsbedrijf BV -ის (შემდეგში – სამშენებლო კომპანია) საჩივარი  ჰოლანდიის Staatssecretaris van Financien
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT