(+995) 558 929 929
11:20 ორშაბათი, 13 ივლისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N 1/11 საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილების შესაბამისად თამბაქოს ნაწარმის იმპორტი გათავისუფლებულია იმპორტის გადასახადისაგან!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად 2013 წლის 16 ოქტომბრიდან თამბაქოს ნაწარმის იმპორტი 2015 წლის 1 იანვრამდე გათავისუფლებულია იმპორტის გადასახადისაგან.
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT