(+995) 558 929 929
05:29 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N14/4: მიწისა და მასზე დამაგრებული ბიოლოგიური აქტივების მიწოდების დღგ–ით დაბეგვრა
გამოცემა N14: (01.01.2015 - 31.01.2015)
მიწის მიწოდებისას, რომელზეც დამაგრებულია ბიოლოგიური აქტივი, დღგ–ს დაბეგვრის მიზნებისათვის უნდა
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT