(+995) 558 929 929
05:49 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N16/3 საგადასახადო ორგანოს პოზიცია „სალაროს გონივრულ ნაშთან“ დაკავშირებით
გამოცემა N16: (01.03.2015 - 31.03.2015)
საგადასახადო ორგანოს პოზიციის (მანუალი N1817) შესაბამისად საწარმოს ბუღალტრული აღრიცხვის მიხედვით  სალაროს ანგარიშზე არსებული ფულადი ნაშთი შეიძლება ჩაითვალოს სალაროს პასუხისმგებელ 
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT