(+995) 558 929 929
03:54 პარასკევი, 22 ოქტომბერი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N17/2 პრინციპული ცვლილებები უკუდაბეგვრის დღგ–ს ნაწილში
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების (იხ. ცვლილების დოკუმენტი) შესაბამისად უკუდაბეგვრის დღგ–ს ჩათვლის
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT