(+995) 558 929 929
06:12 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N13/2 3 ნოემბერი ფიზიკური პირების მიერ ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის ბოლო ვადაა!
გამოცემა N13: (01.10.2014 - 31.10.2014)
ფიზიკური პირები, რომელთა ოჯახის შემოსავლები 2013 წელს აღემატებოდა 40 000 ლარს და რომლებსაც საკუთრებაში გააჩნიათ ქონების
დაწვრილებით...
სტატია N5/3 დასაბეგრი ქონების ღირებულების განსაზღვრისას საგადასახადო ამორტიზაციის თანხები მხედველობაში არ მიიღება!
გამოცემა N5: (01.02.2014 - 28.02.2014)
ქონების გადასახადის მიზნებისათვის, საწარმოს/ორგანიზაციის დასაბეგრი ქონების ღირებულება არის
დაწვრილებით...
სტატია № 1/10 1 ნოემბერი ფიზიკური პირების მიერ ქონების დეკლარაციის წარდგენის ბოლო ვადაა!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ფიზიკური პირები, რომელთა ოჯახის შემოსავლები 2012 წელს აღემატებოდა 40 000 ლარს და რომლებსაც საკუთრებაში გააჩნიათ
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT