(+995) 558 929 929
05:16 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია N14/2 „სუსტი კაპიტალიზაციის“ მარეგულირებელი ნორმების ამოქმედება გადავადდა!
გამოცემა N14: (01.01.2015 - 31.01.2015)
2015 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შესული საგადასახადო ცვლილებებით (იხ. ცვლილების დოკუმენტი) „სუსტი კაპიტალიზაციის“ მარეგულირებელი
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT