(+995) 558 929 929
05:26 ორშაბათი, 27 ივნისი
მთავარი გლოსარიუმი
სტატია № 1/10 1 ნოემბერი ფიზიკური პირების მიერ ქონების დეკლარაციის წარდგენის ბოლო ვადაა!
გამოცემა N1: (01.10.2013 - 31.10.2013)
ფიზიკური პირები, რომელთა ოჯახის შემოსავლები 2012 წელს აღემატებოდა 40 000 ლარს და რომლებსაც საკუთრებაში გააჩნიათ
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT