(+995) 558 929 929
07:06 ორშაბათი, 27 ივნისი
სტატია N17/1 იჯარით მიღებულ შემოსავლების დაბეგვრასთან დაკავშირებით საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შედის
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების შესაბამისად ფიზიკური პირის მიერ (იურიდიულ ან ფიზიკურ პირზე)
დაწვრილებით...
სტატია N17/2 პრინციპული ცვლილებები უკუდაბეგვრის დღგ–ს ნაწილში
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების (იხ. ცვლილების დოკუმენტი) შესაბამისად უკუდაბეგვრის დღგ–ს ჩათვლის
დაწვრილებით...
სტატია N17/3: საგადასახადო ზედმეტობის ერთი ბარათიდან მეორეზე გადატანა უფასო გახდა
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
2015 წლის 9 მარტიდან ამოქმედებული საკანონმდებლო ცვლილებებით ზედმეტად გადახდილი თანხის გადატანა ერთი გადასახადის 
დაწვრილებით...
სტატია N17/4 რა შემთხვევაში აგებენ საზოგადოების დირექტორი და პარტნიორი საზოგადოების საგადასახადო ვალდებულებებისთვის პასუხს პირადად, მთელი თავისი ქონებით?
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
დაწვრილებით...
სტატია N18/1 იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებების სარემონტო ხარჯის საგადასახადო აღრიცხვა
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
საწარმოს მიერ იჯარით აღებულ ძირითად საშუალებაზე გაწეული რემონტის ხარჯი (მ.შ. მიმდინარე რემონტის ხარჯი) ერთობლივ შემოსავლიდან პირდაპირ 
დაწვრილებით...
სტატია N19/1 2017 წლის 1 იანვრიდან მიღებული ავანსის თანხები დღგ-ით დაბეგვრას ექვემდებარება
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის შესაბამისად 2017 წლის 1 იანვრიდან დღგ-ით დაბეგვრას დაექვემდებარება საქონლის
დაწვრილებით...
სტატია N20/1 მიღებული ავანსის თანხების დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესის დეტალური ანალიზი
გამოცემა N17: (01.04.2015 - 30.04.2015)
2017 წლის 1 იანვრიდან, დღგ-ით დაბეგვრას დაექვემდებარა საქონლის ან მომსახურების შემძენისაგან მიღებული ავანსები.
დაწვრილებით...

Developed By Aleksandre Chiabrishvili. Designed By mrGOTT